รองอธิการบดี ได้รับการรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

0
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้รับการรับรอง โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมวดที่ ๑ ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย
Share.

About Author

%d bloggers like this: