Tuesday, October 3

กำหนดการพิธีถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 14 (ปีที่ 14)

0
กำหนดการพิธีถวายกระเป๋าเอกสารแด่พระนิสิตชั้นปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (ปีที่ ๑๔) และถวายทุนการศึกษา ครั้งที่ ๘ โดยคณะนายทหาร จปร. ๑๗ “ฝนแรก” และครอบครัว วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
Share.

Comments are closed.