กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “MCU อู่ไทเกมส์”

0

  กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “MCU อู่ไทเกมส์”


วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “MCU อู่ไทเกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี(เจ้าภาพ) หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ดูภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ Facebook มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด >> คลิ้ก!!
ภาพบรรยากาศการแข่งกีฬาและพิธีปิด >> คลิ้ก!!

Share.

About Author

%d bloggers like this: