เทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก ประจำปี 2560

0
เทศน์มหาชาติเวชสันดรชาดก ประจำปี 2560
แสดงธรรมเทศนาโดย พระครูโกวิทย์วชิรคุปต์ (พระอาจารย์เข็มเพชร)
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: