กีฬาบุคลากร มจร ครั้งที่ 11 “พะเยาเกมส์”

0
รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬา มจร สัมพันธ์ คณะบุคลากรและตัวแทนนักกีฬาวิทยาเขตนครสวรรค์นครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำปี บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 11 “พะเยาเกมส์” โดย วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันในนามโซนภาคเหนือตอนล่าง(สีม่วง) เมื่อวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

13112560

Share.

About Author

%d bloggers like this: