แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังหินวิทยาคม และ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์

0
วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ณ โรงเรียนวังหินวิทยา และ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: