แนะแนวการศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ และโรงเรียนโกรกพระ

21 กุมภาพันธ์​ 2561 แนะแนว​การศึกษา
ทีม 1 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดย​ อ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ ประธาน​หลักสูตร​สาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานและตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์

 

ทีม 2 โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดย อ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ อาจารย์ประจำ​สาขาวิชา​รัฐประศาสน​ศาสตร์, นางสาว​ชฎา​ภัทร ​เปี่ยม​อินทร์​ นัก​วิชา​การศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์