การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

0
ประกาศวิทยาเขตนครสวรรค์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
**หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ประจำสาขาวิชา หรือ บัณฑิตศึกษา โทร. 083-4883016 (ดิเรก) , 087-7319199 (พระเอกจิตต์)
Share.

About Author

%d bloggers like this: