การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “MCU Congress II”

0
29366149_10212644116111354_4908256263290224640_n
สอบถามรายละเอียด
• ดร.พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร โทร. 0929181319
• ผศ.ดร.พระครูสังฆรักษ์จักกฤษณ์ ภูริปญฺโญ โทร. 0615635066
อีเมล์ mcucongress2@gmail.com
ID: LINE : http://line.me/R/ti/g/rubSytWN7f
เวบไซต์​ลงทะเบียน​ออนไลน์​ได้ที่
Share.

About Author

%d bloggers like this: