Sunday, July 14

คณะผู้วิจัย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560

0
ขอแสดงความยินดีคณาจารย์คณะผู้วิจัย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร., ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ และอาจารย์อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ ผู้ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2560 จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในงานสัมมนางานวิจัยนานาชาติและเข้ารับรางวัล ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
Share.

Comments are closed.