บุญนิธิผ้าป่าเพื่อการศึกษา หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉนฺทโชโต

0

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายสมทบทุนบุญนิธิเพื่อการศึกษา โดยหลวงพ่อเฉลิมโชค ฉนฺทโชโต พร้อมด้วยญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา นำผ้าป่ามาทอดสบทบทุนบุญนิธิเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Share.

About Author

%d bloggers like this: