สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

0

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนใหม่ 4 ชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

**ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง
FACEBOOK : มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
เวบไซต์ : nbc.mcu.ac.th

Share.

About Author

%d bloggers like this: