Friday, June 2

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.สำนักวิชาการ 099-2066055
Share.

Comments are closed.