กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓)

0
กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓)
ผู้มีความประสงค์ ติดต่อซื้อเอกสารใบสมัครและสมัครได้ ทุกวันทำการเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์
โทรศัพท์ ๐๙-๙๒๐๖-๖๐๕ ๕, ๐๘-๑๘๕๒-๖๕๖๓
Share.

About Author

%d bloggers like this: