Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)

สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ๕ ล้านตัว ตลอดปี ๒๕๖๑ โครงการคืนมัจฉาสู่วารี ร่วมทำบุญปล่อยปลา ตัวละ ๙ บาท ทำบุญตามกำลังของท่าน หรือตามอายุของท่าน โดยจดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านลงในใบปวารณา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำต้นขั้ว ชื่อ นามสกุลของท่าน เข้าพิธีสืบชะตา ปล่อยปลา ในช่วงพิธีใหญ่ ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  พิธีย่อย ปล่อยปลาทุกวันที่…

กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๓) ผู้มีความประสงค์ ติดต่อซื้อเอกสารใบสมัครและสมัครได้ ทุกวันทำการเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๙-๙๒๐๖-๖๐๕ ๕, ๐๘-๑๘๕๒-๖๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคสมทบ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภาคปกติ(จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ในวันที่ ๙…