:: วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ << ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก >> ::
 หน้าหลัก    ประวัติวิทยาลัย    ผู้อำนวยการ    คณะผู้บริหาร    หน่วยงาน    สาขาวิชา    หลักสูตร   บุคลากร   ติดต่อ   ศิษย์เก่า
ทำเนียบศิษย์เก่า
เมนูหลัก
ข่าวสารศิษย์เก่า
สมาคมศิษย์เก่า
 
 

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ลงทะเบียนศิษย์เก่าเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ
"กองศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์" และเพื่อการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนงานของวิทยาลัยในด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัย ได้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต....ขอบคุณครับ

- - o - -
     
สาขาวิชาที่จบ : รัฐศาสตร์
รหัสรุ่น : ๕๙
อาชีพปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจที่ วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง)
บริษัท : วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) 702 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
: thaicharoen_2009@hotmail.com
  : https://www.facebook.com/chatchai.thaicharoen.330
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : พระพุทธศาสนา
รหัสรุ่น : 58
อาชีพปัจจุบัน : ลูกจ้างชั่วคราว ศปร.นครสวรรค์ ธนาคารกรุงไทย
บริษัท : ธนาคารกรุงไทย
: amata_phet-09@hotmail.com
  : นะโม ไร่นุ่น
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : เลือก
รหัสรุ่น : 59
อาชีพปัจจุบัน : นักบวช (นักเทศน์) เป็นอาชีพหรือเปล่าไม่รู้ นะ สาธุ
บริษัท : วัดดงพลับ
: Thitichayokon@hotmail.com
  : Facebook.com/พระมหาฐิติชโยกรณ์
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : บริหารการศึกษา
รหัสรุ่น : 1
อาชีพปัจจุบัน : เลขาเจ้าคณะอำเภอดงเจริญ เจ้าอาวาสวัดไทรย้อย
บริษัท : วัดไทรย้อย 257 หมู่ 2 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
: -
  : -
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : บริหารการศึกษา
รหัสรุ่น : 1
อาชีพปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดพันลาน
บริษัท : วัดพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
: nulekkub@hotmail.com
  : ไม่มี
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : บริหารการศึกษา
รหัสรุ่น : 1
อาชีพปัจจุบัน : รับราชการครู
บริษัท : โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 45/2 หมู่ 6 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
: namdang1607@hotmail.com
  : Salintip Chushat
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : บริหารการศึกษา
รหัสรุ่น : 1
อาชีพปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่พัสดุ
บริษัท : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 999 หมุ่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
: aaa08@hotmail.co.th
  : สามารถ
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : บริหารการศึกษา
รหัสรุ่น : 1
อาชีพปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บริษัท : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 999 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
: nathaya_koy@hotmail.com
  : Nathaya Rajchasombut
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : รัฐศาสตร์
รหัสรุ่น : 59
อาชีพปัจจุบัน : ครูพระสอนศีลธรรม ณ.วัดสุบรรณาราม ปฏิบัติศาสนกิจ ณ. วัดหาดทะนง อ.เมือง จ. อุทัยธานี งานวีดีโอ พรีเซนชั่น และ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
บริษัท : สังกัด วัดหาดทะนงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
: seacal_waw@hotmail.com
  : พระเกียรติศักดิ์ จนฺทวณฺโณ
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
สาขาวิชาที่จบ : รัฐศาสตร์
รหัสรุ่น : ๕๙
อาชีพปัจจุบัน : บรรพชิต
บริษัท : วัดทับกฤชกลาง
: montri1940@hotmail.com
  : http://facebook.com/PM.MontriTitavaramaytri
                                                                                                         <แก้ไขข้อมูล>
รายการที่ 31 ถึง 37 จากทั้งหมด 37  

 
:: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ::
:: 999 ม.6 ถนนพวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 ::
:: โทร.056-219999 ::
Updated : 3/06/2013