Monday, May 29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
**หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.
098-7957003
081-8526563

 

Share.

Comments are closed.