งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
2
2
S__68993161
S__68993161
ป้ายต้อนรับ-2564
ป้ายต้อนรับ-2564
904Header
904Header
ภาพนิ่ง1
ภาพนิ่ง1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร คณะ สาขาวิชาและนิสิตที่รับเข้าศึกษา ๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ –…

Read More

กิจกรรม/โครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Read More