ตารางสอนระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปฏิทินการศึกษาระดับริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด หนังสือขอรับทุนการศึกษา โครงการ ๑ วัด ๑ ทุน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ “ชากังราวเกมส์”

กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ “ชากังราวเกมส์” วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการ​วิชาชีพ​และ​บริหาร​ทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการ​วิชาชีพ​และ​บริหาร​ทั่วไป ๓​ อัตรา ๑. นักวิชาการการเงินและบัญชี ๒ อัตรา ๒. นักวิชาการ​พัสดุ​ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมโทร.…

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-9459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒

๓๐ สิงหาคม​ ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวณฐยา ราชสมบัติ​ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร และนายธนา เทียน​จิตรา​เพ็ชร​ นักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง IMIND อาคารพระพรหม​บัณฑิต​…

โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการในเขตโซนภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับฟังบรรยายพิเศษ “ระบบบริหารงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย…

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้อง ๒๒๐๙

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว โดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​, พระครู​นิวุตถ์ประชากร อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธศาสนา, อ.กิตติพัฒน์​ โมรา​สุข​อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธ​ศาสนา​ และ อ.สุ​กิต​ เขียว​พฤกษ์​ อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​สังคมศึกษา​ ณ วัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…

กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง

มจร. วิทยาเขต​เขต​นครสวรรค์​ นำโดย ผศ.ดร.ศิริโรจน์​ นาม​เสนา​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณะนักกีฬาวิทยาเขต​นครสวรรค์​ เข้าร่วม​กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ​และศักยภาพ​ในการปฏิบัติ​งาน​ของบุคลากร​ฝ่าย​คฤหัสถ์​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยวิทยาลัย​สงฆ์​อุทัยธานี​เป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี​ อ.บ้านไร่​ จ.อุทัยธานี

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ ประจำปี 2562 โดยมี นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชรในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ภายใต้การกำกับของรัฐ เป็นสถานศึกษาทางพุทธศาสนาที่บูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และมีหน่วยงานในกำกับ 3 แห่งประกอบด้วยวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร,วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ,และหน่วยวิทยบริการฯ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร…