งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
2
2
S__68993161
S__68993161
ป้ายต้อนรับ-2564
ป้ายต้อนรับ-2564
904Header
904Header
ภาพนิ่ง1
ภาพนิ่ง1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร คณะ สาขาวิชาและนิสิตที่รับเข้าศึกษา ๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ –…

Read More

กิจกรรม/โครงการ

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม…

Read More