ตารางสอนระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปฏิทินการศึกษาระดับริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด หนังสือขอรับทุนการศึกษา โครงการ ๑ วัด ๑ ทุน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้

กำหนดการโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช 2562

กำหนดการโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เริ่มพิธีบวงสรวงเวลา ๐๖.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการ​วิชาชีพ​และ​บริหาร​ทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการ​วิชาชีพ​และ​บริหาร​ทั่วไป ๓​ อัตรา ๑. นักวิชาการการเงินและบัญชี ๒ อัตรา ๒. นักวิชาการ​พัสดุ​ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมโทร.…

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-9459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการในเขตโซนภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับฟังบรรยายพิเศษ “ระบบบริหารงานวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย…

สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ ๔ ของ TCI

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และรศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ เรื่อง “สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ…

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้อง ๒๒๐๙

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว โดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​, พระครู​นิวุตถ์ประชากร อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธศาสนา, อ.กิตติพัฒน์​ โมรา​สุข​อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธ​ศาสนา​ และ อ.สุ​กิต​ เขียว​พฤกษ์​ อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​สังคมศึกษา​ ณ วัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขต อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในโครงการมหาจุฬาวิชาการเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดูภาพทั้งหมดได้ที่…

โครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทฯ หลังจากพิธีเปิดเป็นพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์สถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลชงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK