“ติวฟรี ” บุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 3)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 11
ดาวน์โหลด หนังสือขอรับทุนการศึกษา โครงการ ๑ วัด ๑ ทุน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้

กำหนดการ/ขั้นตอนการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ **สอบถามเพิ่มเติม โทร. 082-9459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตคณะสงฆ์ภาค ๔ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “4th MCU CONTEST”

ขอเรียนเชิญสถานศึกษาในเขตคณะสงฆ์ภาค ๔ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ “4th MCU CONTEST” อ่านรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร www.krupra.net สมัครเข้าร่วมประกวด https://krupra.net/mcucontest2562/register/index.php…

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑.นักวิชาการการเงินและบัญชี (การเงิน) จำนวน ๑ อัตรา ๒.นักวิชาการการเงินและบัญชี (บัญชี) จำนวน ๒ อัตรา

“ติวฟรี ” บุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

งานบริการวิชาการ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปผู้สมัครสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ก่อนสอบข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น “ติวฟรี ” โดยกลุ่มนักวิชาการท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยสแกนผ่าน QR Code หรือติดต่อได้ที่ 083-2679649 พระมหาไฮ้…

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี และ หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี และในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการอุดมศึกษากับกระทรวงอุดมศึกษา…

สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ ๒)

บรรยากาศการสอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนงานราชการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี ในนามเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง…

โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง”

ในนาม มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รักษาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ และนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง” ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562…

ประชุมจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมร่วมกันจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาเขตนครสวรรค์ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

อบรมและให้ความรู้นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง

โครงการอบรมและให้ความรู้นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม ๒๐๐ ชั่วโมง โดย ผศ.ดร.อานนท์​ เมธีวรฉัตร ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​นิสิต, ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​,ผอ.ทรงเกียรติ์ เม่น​สุวรรณ​ผู้​อำนวยการ​ส่วน​สนับสนุน​วิชาการ​ และ นางสาวชฎา​ภัทร​ เปี่ยม​อินทร์​ นักวิชาการ​ศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเรียน​หลวงพ่อ​คูณ​ ปริ​สุ​ท​ฺ​โธ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยมีพระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมอบรม ในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” โดย รศ.ดร.สุพรต…

ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาท ข้อคิด…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ให้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562  เวลา : 09.00 – 16.00 น.…

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

กำหนดการ พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ วิทยาเขตนครสวรรค์, วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๓๐ น.…

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนป้ายหน้าอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว โดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​, พระครู​นิวุตถ์ประชากร อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธศาสนา, อ.กิตติพัฒน์​ โมรา​สุข​อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธ​ศาสนา​ และ อ.สุ​กิต​ เขียว​พฤกษ์​ อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​สังคมศึกษา​ ณ วัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์