**เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีบน Google Chrome, Firefox ไม่แนะนำสำหรับ Internet Explorer**

boss60_01

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ขอให้แต่ละหลักสูตร ทำบันทึกข้อความ สมอ.๐๘ ส่งมาที่สำนักวิชาการ พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี โทร.083-2679649
ข่าวภายใน

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ และ พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ และ พิธีไหว้ครูบูชาคุณบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเข้ากองทุน “บุญนิธิส่งเสริมเพื่อพัฒนาการศึกษา”

28 มิถุนายน 2561 พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเข้ากองทุน “บุญนิธิส่งเสริมเพื่อพัฒนาการศึกษา” โดย คณะเจ้าภาพบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษานิสิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และ ประธานสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และ ประธานสโมสรนิสิต ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น ณ อาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นำโดย พระครูนิรมิตสังฆกิจ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แนะแนวให้ความรู้การศึกษา ณ วัดหนองโก อำเภอชุมเเสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ ดร.เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี