2
2
1
1
10 เมืองฯ
10 เมืองฯ
08 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
08 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต
11 อ.บรรพตพิสัย
11 อ.บรรพตพิสัย
12 ชุมแสง
12 ชุมแสง
ข้อสอบกลาง
ข้อสอบกลาง
13 เทพศาลาประชาสรรค์
13 เทพศาลาประชาสรรค์
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ

วันนี้ที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย รศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์อาณัติ…

Read More