ตารางสอนระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปฏิทินการศึกษาระดับริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด หนังสือขอรับทุนการศึกษา โครงการ ๑ วัด ๑ ทุน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการพิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการ​วิชาชีพ​และ​บริหาร​ทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการ​วิชาชีพ​และ​บริหาร​ทั่วไป ๓​ อัตรา ๑. นักวิชาการการเงินและบัญชี ๒ อัตรา ๒. นักวิชาการ​พัสดุ​ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมโทร.…

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) เปิดรับสมัครรอบ ๒ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณฯ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 082-9459584 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์

ประกาศ การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดาษ A4)วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาเขตนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ ๔ ของ TCI

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ดร.ภาราดร แก้วบุตรดี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และรศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ เรื่อง “สัมมนาเครือข่ายวารสาร มจร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินรอบ…

ประชุมจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมร่วมกันจัดตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาเขตนครสวรรค์ วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการปฐมนิเทศ พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ห้อง ๒๒๐๙

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว โดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​, พระครู​นิวุตถ์ประชากร อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธศาสนา, อ.กิตติพัฒน์​ โมรา​สุข​อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธ​ศาสนา​ และ อ.สุ​กิต​ เขียว​พฤกษ์​ อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​สังคมศึกษา​ ณ วัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…

พิธีเปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒