2
2
1
1
12 ชุมแสง
12 ชุมแสง
ข้อสอบกลาง
ข้อสอบกลาง
13 เทพศาลาประชาสรรค์
13 เทพศาลาประชาสรรค์
14 พยุหะพิทยาคม
14 พยุหะพิทยาคม
943176
943176
15 ศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า
15 ศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า
Untitled-1
Untitled-1
218167
218167
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสรรค์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จัดสอบในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่น…

Read More

กิจกรรม/โครงการ

อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารเรียนรวม ๔ ขั้น…

Read More