2
2
1
1
12 ชุมแสง
12 ชุมแสง
ข้อสอบกลาง
ข้อสอบกลาง
13 เทพศาลาประชาสรรค์
13 เทพศาลาประชาสรรค์
14 พยุหะพิทยาคม
14 พยุหะพิทยาคม
943176
943176
15 ศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า
15 ศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า
Untitled-1
Untitled-1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา…

Read More

กิจกรรม/โครงการ

วันนี้ที่ 4 เมษายน 2566 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติเมธี รองศาสตราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระรามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวชุติพร เสชัง…

Read More