รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด หนังสือขอรับทุนการศึกษา โครงการ ๑ วัด ๑ ทุน
ประโยชน์หลัก 9 ข้อ ของ MCU-Mail และ G Suite for Education ที่บุคลากร มจร ต้องรู้

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์) ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/…/1X8_-hWFr44ifTtbM1jXUcKouWB…/view หรือสมัครออนไลน์ตามช่องทางที่ท่านสะดวก สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค : คลิ้ก https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYyVBosnOrXUFvBp…/viewform

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน (ฝ่ายพัสดุ) และนายประเสริฐ…

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว

แนะแนวการศึกษาคณะสงฆ์อำเภอเก้าเลี้ยว โดย ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​, พระครู​นิวุตถ์ประชากร อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธศาสนา, อ.กิตติพัฒน์​ โมรา​สุข​อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​พระพุทธ​ศาสนา​ และ อ.สุ​กิต​ เขียว​พฤกษ์​ อาจารย์​ประจำ​สาขาวิชา​สังคมศึกษา​ ณ วัดหัวดงใต้ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท ๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒…

โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นายประกอบ ดวงมาก และนายเพชร ยิ้มจันทร์ เข้าร่วมโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ และผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปากน้ำโพ และเทศบาลนครสวรรค์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยในการดูแลมากกว่า 120 ราย และส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ…

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​ปิยมหาราช

บุคลากร​วิทยาเขต​นครสวรรค์​ นำโดยนายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ และอาจารย์​อาณัติ เดชจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน​ศาสตร์​ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​คล้า​ยวัน​สวรรคต​พระ​บาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ณ ลานพิธี​หน้า​ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์ https://www.facebook.com/mcunsw/posts/2462682090466517