Author ชาคริต

กิจกรรม/โครงการ

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชฎาภัทร เปี่ยมอินทร์ นายประกอบ ดวงมาก และนายเพชร ยิ้มจันทร์ เข้าร่วมโครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อสังคม และสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ…

กิจกรรม/โครงการ

บุคลากร​วิทยาเขต​นครสวรรค์​ นำโดยนายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ และอาจารย์​อาณัติ เดชจิตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสน​ศาสตร์​ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ เนื่อง​ในวัน​คล้า​ยวัน​สวรรคต​พระ​บาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ณ ลานพิธี​หน้า​ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์ https://www.facebook.com/mcunsw/posts/2462682090466517

กิจกรรม/โครงการ

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์​ นำโดยนายทรงเกียรติ์ เม่น​สุวรรณ​์ ผู้​อำนวยการ​ส่วน​สนับสนุน​วิชาการ​ และนางสาว​ณฐ​ยา​ ราชสมบัติ​ ผู้​อำนวยการ​ส่วน​งานบริหาร​ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อถวา​ยเป็น​พระราช​กุศล…

กิจกรรม/โครงการ

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในระบบ MIS” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) เรื่อง “การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ”…

กิจกรรม/โครงการ

มจร. วิทยาเขต​เขต​นครสวรรค์​ นำโดย ผศ.ดร.ศิริโรจน์​ นาม​เสนา​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และ ผศ.ศศิ​กิจ​จ์​ อ่ำ​จุ้ย​ รองผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยคณะนักกีฬาวิทยาเขต​นครสวรรค์​ เข้าร่วม​กิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา มจร. โซนภาคเหนือตอนล่าง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ​และศักยภาพ​ในการปฏิบัติ​งาน​ของบุคลากร​ฝ่าย​คฤหัสถ์​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​…

กิจกรรม/โครงการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ดร.จุลพันธ์ ทับทิม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ Mcu.นครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ชากังราวเกมส์ ประจำปี 2562…

1 2 3 63