Browsing: จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

….. ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …..