ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งวิชาการ ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.056-219996 , 092-4424263

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประจำวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป