พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9-13 ธันวาคม 2563

9-13 ธันวาคม 2563 ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 ธ.ค. 63 เปิดปาฏิหาริย์สวดมนต์ทางวิชาการทั้งวัน 10-11 ธ.ค. 63 โลตัสหาดใหญ่ 12-13 ธ.ค. 63 อ ** ติดตามการเข้ารับปริญญา ** 10 ธ.ค. 63 ซ้อมใหญ่ (8.00-18.00 น.) 12 ธ.ค. 63 รับจริง (12.00 […]

บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต