Sunday, July 14

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาโซนภาคเหนือตอนล่าง

0
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 คณะนักกีฬาวิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ของโซนภาคเหนือตอนล่าง(โซนสีม่วง) ซึ่งในปี
2560 นี้ มจร วิทยาเขตแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ MCU เกมส์ ที่จังหวัดพะเยา ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 โดยการตัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาที่เข้าร่วมดังนี้
– มจร วิทยาเขตแพร่ (เจ้าภาพ)
– วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
– วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
– มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
– มจร ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก
– หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ >> Facebook มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

Comments are closed.