ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
Share.

About Author

%d bloggers like this: