แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวังข่อยพิทยา

0
วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย นายทรงเกียรติ์ เม่นสุวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ , อ.รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์ และ อ.คณิตพัฒน์ นาคะรัต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานแนะแนว และตัวแทนนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: