ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่สอบ : อาคารเรียนใหม่ ๔ ชั้น (ชั้น ๑,๒)
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.สำนักวิชาการ 099-2066055

Share.

About Author

%d bloggers like this: