พิธีเปิด “โครงการรับน้องสู่รั้ววิทยาเขตนครสวรรค์” 2561

0

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิด “โครงการรับน้องสู่รั้ววิทยาเขตนครสวรรค์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ประกอบพิธีติดเข็ม ผูกไท้ให้กับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ซึ่งกิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ มีความรักความสามัคคี รุ่นพี่และรุ่นน้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี และปลูกฝังการเสียสละเพื่อส่วนรวมในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียน ส.มหารัช ชั้น ๑

Share.

About Author

%d bloggers like this: