Wednesday, March 29

บุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มจร “มหาจุฬาไดโนเกมส์”

0

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๓ -​ ๒๕ พฤศจิกายน​ ๒๕​๖​๑​
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

Share.

Comments are closed.