เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

0

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยส่วนงานราชการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี ในนามเจ้าคณะจังหวัด/เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี
วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาการเปรียญวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: