Monday, December 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบสัมภาษ​ณ​์​
ว/ด/ป : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓
เวลา :  ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่

หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.056-219998 , 082-6069685
Share.

Comments are closed.