Sunday, July 14

ภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำขอพร ผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำขอพร พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ อาคารอำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

DSC_0069

Share.

Comments are closed.