แนะแนวการศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคม

0
ทีมงานแนะแนวการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย (ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์), อาจารย์สุกิต เขียวพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา นายทรงเกียรติ เม่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยทีมงาน และตัวแทนนิสิต วิทยาเขตนครสวรรค์ ออกแนะแนว ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเชิญชวนเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร(รอบบ่าย) อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
Share.

About Author

%d bloggers like this: