Friday, June 14

ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “รัฐประศาสน​ศาสตร์​วิชาการ​”

0

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม​ ๒๕๖๑ คณาจารย์ และตัวแทนนิสิตสาขาวิชารัฐประศาสน​ศาสตร์​ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังสัมมนา​วิชาการในหัวข้อ “รัฐประศาสน​ศาสตร์​กับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” และเข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “รัฐประศาสน​ศาสตร์​วิชาการ​” ณ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ล​งก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก​ และได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะความรู้ดังนี้
๑. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
– รองชนะเลิศ​อันดับ​ ๑ และ ๒
๒. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
– รางวัลชมเชย
๓. การแข่งขันการเขียนเรียงความ
– รางวัล​ชมเชย​

Share.

Comments are closed.