Wednesday, December 7

แนะแนวการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

0

๑๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียนขาณุวิทยาคม และ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

 

๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕​๖​๒ โรงเรียน​ราช​ประชา​นุเคราะห์​ 46 อ.เมือง​ จ.ชัยนาท

 

๕ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒ โรงเรียน​โพธิ์ไทรงาม จ.พิจิตร

Share.

%d bloggers like this: