พิธีไหว้ครูบูชาคุณบุรพาจารย์ 2560

0
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ “พิธีไหว้ครูบูชาคุณบุรพาจารย์ ประจำปี 2560” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ >> Facebook มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: