ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา

0

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
การประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาและเพื่อการเผยแพร่สู่ระดับสากล (Project for Buddhism Propagation to Worldwide) 
วิทยากรบรรยายบาลี-ไทย โดย ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ และ ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนะกุล อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยากรบรรยายโรมัน – อังกฤษ โดย ศ.พิเศษ กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

Share.

About Author

%d bloggers like this: