Thursday, September 29

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ.2559
ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ 

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

Share.
%d bloggers like this: