คู่มือ ฉันดีมีสุข “พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs”

วีดิทัศน์ โครงการฉันดีมีสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs
ผลิตโดย : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดคู่มือ >> คู่มือฉันดีมีสุข 2560