Friday, June 14

สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

0

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , ครุศาสตรมหาบัณฑิต และ รับประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

Share.

Comments are closed.