กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
กำหนดการพิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: