เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบัณฑิตศึกษา อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์)
ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/…/1X8_-hWFr44ifTtbM1jXUcKouWB…/view
หรือสมัครออนไลน์ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code
คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค : คลิ้ก https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeYyVBosnOrXUFvBp…/viewform