ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา”

ขอเชิญร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และขอเชิญผู้มีจิจศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา “133 ปี มหาจุฬา” ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563