ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำเเหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพเเละบริหารทั่วไป

0
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำเเหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพเเละบริหารทั่วไป

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: