ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จะทำการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 16.00 น.
หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 085-7338201 (ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย) , 082-6069685