ระบบทะเบียนเปิดทดสอบระบบข้อสอบกลางออนไลน์

ระบบทะเบียนเปิดทดสอบระบบข้อสอบกลางออนไลน์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.

ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 23.00 น.