พุทธอุทยานนครสวรรค์ ขอเชิญท่านและคณะร่วมพิธีปลูกป่าอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ด้านหน้าองค์พระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์