สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาการจัดโครงการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (๒๒๐๙) วันที่ 26 สิงหาคม 63 เวลา 08.30 – 16.00 น.